Članovi

AnaRistovic Ljiljana Jovanovic
Prof. Dr.sci med Ljiljana Klisić
specijalista kliničke psihologije,
počasna predsednica
Ana Ristović
diplomirani psiholog
predsednica
Biljana Jokić, PhD
diplomirani psiholog
sekretar 
Ljiljana Jovanović
diplomirani psiholog
blagajnik
sladjana_djordjevic Ana Djordjevic NikolaDjordjevic Elida Faganel Rudonjić
Slađana Đorđević
master kliničke psihologije
Ana Đorđević
diplomirani psiholog
Nikola Đorđević
diplomirani psiholog
Elida Faganel Rudonjić
diplomirani psiholog
ElenaKuzmanovic
Elena Kuzmanović
diplomirani psiholog
Maja Lekić
diplomirani defektolog
Aleksandra Milutinović Petrović
diplomirani psiholog
Jelena Vojnović
specijalista u kliničkoj psihologiji
Jelisaveta Rogosic Biljana Zubovic
Sasa Bogdanović
doktor medicine
Jelisaveta Rogosić
diplomirani psiholog
Svetlana Vukojević
diplomirani psiholog
Biljana Zubović
diplomirani andragog
Marija Rudić
Vanja Zikic
Andrijana Kovandžić
pod supervizijom
Tamara Vidović-
diplomirani psiholog
Vesna Jotić
student
Vanja Žikić
student