Dr. med. Saša Bogdanović

Profesija: Doktor Medicine

Zanimanje: Doktor Medicine, Psihoterapeut

Status: Sertifikovani i licencirani Psihoterapeut (EU, USA), dugogodišnji član EABP Peer Review Board-a internacionalnog časopisa za Telesnu Psihoterapiju (IBPJ) „The Art and Science of Somatic Praxis“; Advanced Candidate in Psychoanalysis (New York, USA)

Grad: New York (USA)

Licenca: ECP,EABP, USABP, SDPTS

Kontakt:

Email: dr.bogdanovic.sasa@gmail.com

Skype: dr.sasa.bogdanovic

Vrsta usluga:

Telesna Psihoterapija (individualna i grupna)

Psihoanalitička Psihoterapija

Grupna Analiza

Grupna Psihoterapija

Psihoanaliza

Psihoanalitički Organizacioni Konsalting

Klinička Supervizija

Skype:

Individualna psihodinamska psihoterapija i savetovanje

Individualna klinička Supervizija

Individualne supervizijske konsultacije

Moj pristup radu:

Dr. Bogdanović je Telesni Psihoterapeut (ECP, EABP, USABP) i punopravni član je Saveza Društava Psihoterapeuta Srbije (SDPTS), Srpskog Lekarskog Društva i Srpske Asocijacije za Telesnu Psihoterapiju. Edukovan je u Grupnoj Analizi (DGAB, GASI, E.G.A.T.I.N.) pri Trening Institutu Društva Grupnih Analitičara Beograd (EAPTI), kao i Socio-Analizi i Psihoanalitičkom Organizacionom Konsaltingu (Sistemsko-psihodinamski pristup u razumevanju Institucija, Organizacija i Društva; DGAB, ISPSO). Autor je u oblasti Grupne Analize, somatskog i psihoanalitičkog pristupa u Psihotraumatologiji kao i autor/voditelj specijalizovanih edukativnih workshop-ova u oblasti grupne i individualne kliničke Supervizije, psiho-somatske integracije i Integrativnog Psihodinamskog pristupa u Psihoterapiji, u zemlji i inostranstvu. U kontinuiranim specijalističkim usavršavanjima je u oblastima: klinička Supervizija; granična (borderline) organizacija i psihodinamika; psihosomatski poremećaji; i spektar autističnih fenomena kod neurotičnih pacijenata. Posebna polja interesovanja i kontinuiranog usavršavanja: Socio-Analiza i institucionalna psihodinamika; Psihotraumatologija; razumevanje i analiza primitivnih mentalnih stanja; klinička Supervizija u oblasti (Integrativne/psihodinamske) Telesne Psihoterapije.

Dr. Bogdanović živi i radi u New York-u, i u naprednom (Doctorate) treningu je u Psihoanalizi (IPA, APA) sa akcentom na savremenoj klajnijanskoj analitičkoj orijentaciji, na prestižnim američkim psihoanalitičkim Trening Institutima.

Pravci koje koristim: Telesna Psihoterapija, Psihoanalitička Psihoterapija, Grupna Analiza, Psihoanaliza

Uzrasti sa kojima radim: Odrasli i adolescenti

Jezici koje koristim: Srpski, Engleski