Saradnja sa drugim organizacijama

Udruženje ostvaruje kontinuiranu saradnju sa svim relevantnim asocijacijama u zemlji i inostranstvu. Imali smo prilike da prezentujemo metode i veštine telesne psihoterapije na više fakulteta i drugih obrazovnih ustanova u Srbiji. Takođe, kroz učešće na kongresima i seminarima, ostvarili smo saradnju sa drugim psihoterapijskim asocijacijama i držali veoma posećene prezentacije, radionice  i tribine o telesnoj psihoterapiji.

Članovi smo Evropske asocijacije za telesnu psihoterapiju (EABP) i učestvujemo na godišnjim sastancima Veća. Takođe, prisustvujemo i kongresima EABP, koji se održavaju svake druge godine u različitim Evropskim gradovima.

Članovi UTPS redovno učestvuju na kongresima u organizaciji Saveza društava psihoterapeuta Srbije, kao i drugim relevantnim stručnim okupljanjima.

Više puta smo držali prezentacije i radionice u okviru godišnjeg Sabora psihologa Srbije.