Ana Ristović

AnaRistovic

Profesija: psiholog master

Zanimanje: psihoterapeut (telesni i EMDR)

Status: sertifikovani psihoterapeut

Grad: Užice+Beograd

Licenca: ECP telesni psihoterapeut,evropski licencirani EMDR praktičar

Kontakt: mob.0642364944, e-mail: anarista [at] sbb.rs

Vrsta usluga:

  • Individualna psihoterapija
  • Grupna psihoterapija
  • Psihološko savetovanje
  • Savetovanje u vezi sa učenjem
  • Savetodavni rad sa decom i adolescentima
  • Konsultacije
  • Radionice
  • Profesionalna orjentacija
  • Psihološke procene za IK i TNP(tudja nega i pomoć)
  • Kućne psihološke procene

Moj pristup radu: Eklektički pristup u cilju pomoći osobi da postane celovita i povezana i da prestane njena patnja, bol,strah,uznemirenje i nelagodnost . Važno je pomoći klijentu da prevazidje aktuelni zastoj u psihološkom razvoju i da može da nastavi dalje da psihološki raste. Rad na prevazilaženju trauma je u fokusu i kao EMDR praktičara i kao telesnog psihoterapeuta. U procesiranju traume akcent je,sa jedne strane na funkcionalnoj obradi i oslobadjanju telesnog aspekta traume,negativnih uverenja i emocija,a sa druge i paralelno,važno je razvijanje mogućnosti sadržavanja emocija uz orjentaciju na razvoj fokusa na  faktičku relanost i kontakt sa sobom. Rad sa telom,direktni ili indirektni i dodir  je ono što obeležava moj pristup u psihoterapiji. Krajnji ishod -da se klijent oseća dobro u svojoj koži,da ponovo bude celovito biće i da ono što misli jeste ono što govori,a ono što govori jeste ono što oseća,za mene je imperativ u radu.

Pravci koje koristim: telesna psihoterapija, EMDR

Uzrasti sa kojima radim: odrasli,adolescenti, deca školskog uzrasta. procene za TNP(stari)

Jezici koje koristim: srpski(maternji), engleskim se služim