Biljana Zubovic

Biljana Zubovic

Profesija: diplomirani andragog

Zanimanje: psihoterapeut (telesni)

Status: sertifikovani psihoterapeut

Grad: Beograd

Licenca: ECP telesni psihoterapeut

Kontakt:  biljanazubovic3@gmail.com

Vrsta usluga:

  • Individualna psihoterapija
  • Grupna psihoterapija
  • Savetodavni rad sa odraslima
  • Savetodavni rad sa roditeljima
  • Konsultacije
  • Radionice

Moj pristup radu:  Polazna tačka u psihoterapijskom radu je povezanost izmedju uma i tela i u skladu sa tim koristim bogate i raznovrsne  metode i tehnike  koje podržavaju to jedninstvo. Tokom terapijskog rada pokušavam da klijenta dovedem u kontakt sa svojim bazičnim emocijama, da mu pomognem da dodje do svoje autentičnosti i ostvari bolju i dublju komunikaciju kako sa samim sobom tako i sa drugima. U radu se vodim razvojnim modelom, prateći tempo, potrebe samog klijenta u cilju ostvarenja potpune integracije.

Psihoterapijski rad pomaže klijentu da se pomeri od otuđene karakterne strukture ka proživljenoj komunikaciji I kontaktu.

Možda najkraće moj pristup radu opisuje davno rečena misao o telesnoj psihoterapji:
“Ako osoba govori jedno a njeno telo drugo, telesni terapeut postaje prevodilac između jezika reči  i jezika tela,  otvara dijalog između njih, integriše govor i osećanja, pokret i zvuk, ton glasa i ton mišića.”

Pravci koje koristim: telesna psihoterapija

Uzrast: odrasli

Jezici koje koristim: srpski(maternji), engleskim i  ruskim se služim