Aleksandra Milunović Petrović

Profesija: Magistar psiholoških nauka

Zanimanje: Telesni psihoterapeut, Trener Dubinskog Peat-a i Spiritualne tehnologije

Status: Sertifikovani psihoterapeut, trener spiritualne tehnologije, psiholog

Grad: Beograd, Niš, Kruševac

Licenca: Sertifikat EABP (evropski sertifikat za telesnu psihoterapiju), sertifikat Udruženja telesnih psihoterapeuta Srbije, sertifikat Živorada M. Slavinskog za trenera spiritualne tehnologije, edukacija iz kognitivno-bihejvioralne terapije (potvrde prof.dr Vesne Kutlešić).

Kontakt: 063/88 48 212    aleksmp9@gmail.com     www.pulsacijazivota.com

Vrste usluga:

Grupna psihoterapija

Individualna psihoterapija

Procesovanje spiritualnom tehnologijom (PEAT, Ekskalibur, Unutrašnja magija reči)

Profesionalni kursevi za procesore Dubinskog Peat-a, DP4, DP2, Bazičnog Peat-a

Holističko psihološko savetovanje

Grupe za rast i razvoj

On-line obuke i savetovanje

Konsultacije

Radionice

Predavanja

Moj pristup u radu:

Moj pristup u psihoterapijskom radu izgrađen je na sintezi elemenata psihodinamske, humanističke, transpersonalne psihologije i spiritualne tehnologije. Primena određenih principa kognitivno-bihejvioralne terapije obezbeđuje fokusiran, problem-orijentisan rad, kao i kontinuiranu evaluaciju napretka u procesu promene.
Svoj rad sa ljudima baziram na edukativnom i razvojnom modelu, duboko verujući u isceliteljsku moć osvešćenih i prihvaćenih ljudskih potencijala i resursa. Razvoj ljudske svesti jeste neobično, duboko nagrađujuće putovanje kroz nepriznate krajeve sopstvene ličnosti; obogaćenje unutrašnjeg života kroz suočavanje sa odbačenim emocijama i propratnim telesnim fenomenima, ali i sa potisnutim ličnim snagama i moćima.
U nastanku razvojnih i drugih konflikata pojedinca postoji sadejstvo psihičkih i telesnih elemenata, a njihov zajednički imenitelj, životna energija, stavlja se u službu loših životnih rešenja. Razrešenjem ovih konflikata kroz holistički pristup, telo – um integracija, životna energija počinje slobodno da pulsira telom i otvara nas za kvalitativno veće skokove u procesu promene i uopšte razvoja svesti.

Psihološki i emocionalni problemi su deo procesa razvoja ljudske svesti i značajni izazovi na putu ka postizanju većeg stepena lične integracije i višeg nivoa unutrašnje stabilnosti.

Pravci koje koristim:

Telesna psihoterapija

Kognitivno-bihejvioralna terapija

Humanistička psihologija

Spiritualna tehnologija (Dubinski Peat, DP-4, DP-2, Ekskalibur, Unutrašnja magija reči…)

Psiho-telesna i duhovna integracija

Uzrasti sa kojima radim:

Odrasli

Adolescenti

Zrelije doba

Jezici koje koristim: srpski, engleski jezik