Terapijski odnosi u telesnoj psihoterapiji

Ana Ristović, psiholog master i telesni psihoterapeut je 24.11.2014. održala prezentaciju na temu “Terapijski odnosi u telesnoj psihoterapiji” i workshop na temu “Vertikalno i horizontalno povezivanje”, na drugoj godini master studija iz psihoterapije, u okviru predmeta “Terapijski odnosi”.

Takođe, 08.12. učestvovala je na Tribini “Budućnost psihoterapije u kontekstu nacionalne i evropske saradnje”. Učesnici tribune su bili i prof dr Kenet Evans, Predsednik evropske asocijacije za integrativnu psihoterapiju i prof dr Vesna Petrović, profesor na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić.
Prezentacija i tribina su održane u okviru katedre za Psihoterapiju na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić u Novom Sadu.