Jelena Vojnović

Profesija: klinički psiholog

Zanimanje: telesni psihoterapeut, klinički psiholog-specijalista

Status: sertifikovani telesni psihoterapeut i specijalista kliničke psihologije

Grad: Beograd, Stari grad

Licence: Nacionalni i evropski sertifikat za psihoterapiju (ECP), Evropski sertifikat za telesnu psihoterapiju

Kontakt: jelena.vojnovich@gmail.com

Vrsta usluga:

– Individualna psihoterapija

– Grupna psihoterapija

– Psihološko savetovanje

On-line savetovanje

– Konsultacije

– Radionice

– Profesionalna orijentacija

– Psihodijagnostičko testiranje ličnosti

– Autogeni trening

Moj pristup radu

U svom radu koristim integrativni pristup. Primenom različitih tehnika kombinujem rad na verbalnom, telesnom i energetskom nivou. Svakoj osobi pristupam u skladu sa njenim individualnim potrebama i problemima, jer je svako  jedinstven i predstavlja neponovljivu energetsku celinu.

Tehnike koje koristim pogodne su za one koji imaju puno potisnutih i neizraženih emocija, a žele da upoznaju sebe i da se suoče sa svojim strahovima, bolom, ljutnjom, sa neosvešćenim uverenjima i obrascima u svom ponašanju.

Kroz ovakav rad na sebi, klijenti imaju mogućnost da ostvare kvalitetno partnerstvo – kako sa svojim telom, tako i sa psihom. Poboljšava se i komunikacija sa drugima (roditeljima, partnerima, decom, kolegama), a kroz bolje poznavanje i prihvatanje sebe životnim problemima pristupa se na zreliji način i smanjuje stepen patnje. Takođe, postiže se više spontanosti, usklađenosti, uvećava se nivo životne energije, pa samim tim život postaje kvalitetniji u raznim oblastima.

Pravci koje koristim: telesna psihoterapija, savetodavni rad, integrativni pristup.

Uzrasti sa kojima radim: odrasli, adolescenti.

Jezici koje koristim: srpski, engleski.