Peti Kongres psihoterapeuta Srbije

Članovi Udruženja telesnih psihoterapeuta Srbije učestvovali su na Petom Kongresu psihoterapeuta Srbije, koji je odrzan od 22-25 oktobra 2015.
PetiKongresPsihoterapeuta02
Sladjana Djordjevic odrzala je prezentaciju na temu ”Korpus ljubavi”, Ana Ristovic je sa koleginicom Ksenijom Opincal imala usmeno saopstenje na temu telesne psihoterapije u sistemu Integrativne psihoterapije, u okviru Simpozijuma ”Ljubav i etika”, a sa koleginicom Milicom Tasup odrzala je radionicu na temu ”Susret u susretu Telesne psihoterapije i Gestalt psihoterapije”
PetiKongresPsihoterapeuta01