Sastanak Foruma i Councila EABP

20.04.2016 – 01.05.2016, Sofija.
Na sastanku je prisustvovala predsednica našeg Udruženja Slađana Đorđević.