Sastanak EABP International Membership Committee

Predstavnik Komiteta za članstvo UTPRS, Biljana Jokić, prisustvovala je sastanku Komiteta za međunarodno članstvo EABP, koji je održan u Londonu 18–20. septembra 2015. godine.

Na sastanku su prisustvovali predstavnici Chiron Association UK, Jenny Coxwell-White, Michaela Boening i Gisela Lockie, kao i generalni sekretar EABP, Jill van der Aa. Glavna tema sastanka bila je neujednačenost kriterijuma za članstvo na nacionalnom i EABP nivou, kao i procedure apliciranja za članstvo u EABP, kad postoji nacionalna asocijacija. U Velikoj Britaniji, kao i u Srbiji, nacionalni standardi trenutno su oštriji u poređenju sa EABP standardima, ali zbog niza specifičnosti u pogledu zakonske regulative i organizacije rada u Srbiji i UK, specifikovane su posebne procedure. U slučaju UTPRS, potvrđeno je da je nacionalna asocijacija zadužena za prijem  i analizu dokumentacije kandidata, te da na osnovu toga donose odluku o eventualnom prijemu kandidata u nacionalno udruženje uz preporuku za članstvo u EABP. Osnovni kriterijumi za donošenje odluke su trajanje treninga, broj sati teorije, praktičnog i superviziranog rada s klijentima, kako je istaknuto na sajtu EABP, kao i na sajtu Saveza društava psihoterapeuta Srbije. Pravo na prijem u UTPRS i EABP imaju kandidati koji su završili edukaciju u skladu sa definisanim standardima, bez obzira na to da li dolaze iz škole koja je član Foruma EABP.