Ljiljana Jovanovic

Ljiljana Jovanovic

Profesija: psiholog (master)

Zanimanje: psiholog, geštalt savetodavac i psihoterapeut (telesni)

Status: školski psiholog i sertifikovani psihoterapeut

Grad: Beograd

Licenca: ECP telesni psihoterapeut

Kontakt: mob. 0637047048; e-mail: ljlipra [at] gmail.com

Vrsta usluga:

  • Individualna psihoterapija
  • Grupna psihoterapija
  • Psihološko savetovanje
  • Savetovanje u vezi sa učenjem
  • Savetodavni rad sa decom i adolescentima
  • Savetodavni rad sa roditeljima mladih
  • Konsultacije
  • Radionice

Moj pristup radu: Osobu shvatam kao celovito biće u kome su telo i psiha, instinktivno, emocionalno, racionalno i duhovno neraskidivo povezani; kao biće značajnih ali često delimično uspavanih potencijala. U svom radu trudim se da osobu dovedem u kontakt sa sopstvenim snagama i ohrabrim je na njihovo češće i slobodnije korišćenje.

U tom cilju rado koristim tehnike telesne psihoterapije, koje dovode osobe u kontakt sa bazičnim instiktima i bazičnim potrebama, koji su gotovo nepresušni izvori energije. Što smo bliži svom prirodnom, biološkom biću, to je naše zadovoljstvo životom veće a naša sposobnost da se prilagodimo i prihvatimo zahteve civilizovanog ponašanja manje opterećena unutrašnjim konfliktima. Tako ćemo moći da volimo sebe, što otvara put i ljubavi prema drugima; da sebe razumemo, sebi oprostimo i sebe negujemo.

Drevna mudrost: “Bože, daj nam hrabrosti da promenimo ono što možemo da promenimo, snage da prihvatimo ono što ne možemo da promenimo, i mudrosti da umemo da ih razlikujemo”. Kako jednostavno zvuči?

Pravci koje koristim: telesna psihoterapija i geštalt savetovanje

Uzrasti sa kojima radim: odrasli, adolescenti, deca školskog uzrasta.

Jezici koje koristim: srpski (maternji), engleskim se služim