Elena Kuzmanovic

ElenaKuzmanovic

Profesija: psiholog

Zanimanje: psihoterapeut

Status: sertifikovani psihoterapeut

Grad: Beograd, Stari grad

Licenca: Edukacija iz telesne psihoterapije u školi “Tepsinteza”, Udruženje telesnih psihoterapeuta Srbije, EABP. Edukacije Pink Therapy, London.

Kontakt:  mob 064/23-888-55, e-mail: elenakuzmanovic [at] gmail.com

Vrste usluga:

 • Individualna psihoterapija
 • Grupna psihoterapija
 • Psihološko savetovanje
 • Bračna i psihoterapija parova
 • On-line savetovanje
 • Telefonsko savetovanje
 • Radionice
 • Savetovanje u vezi sa učenjem
 • Konsultacije
 • Individualno savetovanje
 • Savetodavni rad sa decom i adolescentima
 • Porodično savetovanje

Moj pristup u radu:
U svom radu zajedno sa klijentom tragam za individualnim načinima kako da osoba ponovo dođe u kontakt sa sobom, da nauči veštine koje će joj pomoći da uspešno izlazi na kraj sa uznemiravajućim sadržajima, da uspostavlja kvalitetnije međuljudske odnose i da živi život u skladu sa svojim potrebama i ciljevima. Depresija, anksiozni poremećaji, psihosomatska oboljenja, bolesti zavisnosti i razne životne disfunkcije predstavljaju signal organizma da je vreme da reagujemo. Naše biće teži ka ponovnom uspostavljanju slobodnog toka životne sile kroz organizam, ka otvorenoj razmeni emocija bez straha, kao i ka angažovanju svih resursa za kvalitetno življenje.

Jedan od pokazatelja blokirane životne sile su i seksualne teškoće koje značajno utiču na kvalitet života i naše partnerske odnose. U svom radu koristim više različitih pristupa radu sa seksualnošću, uključujući i telesnu psihoterapiju i psihoseksualni pristup.
Posebna oblast je i rad sa seksualnim različitostima koji podrazumeva rad sa ljudima lezbejske, gej, biseksualne, queer i aseksualne orijentacije, kao i transrodnim osobama. Partnerski odnosi, coming out, roditeljstvo, seksualnost, nasilje i druge teme mogu biti deo savetovanja ili psihoterapijskog procesa. Moj rad sa seksualnim različitostima karakteriše otvorenost, prihvatanje, razumevanje, edukovanost i poštovanje.

Rad sa telom (direktni i/ili indirektni) predstavlja važan deo mog pristupa radu sa ljudima, jer klijenta posmatram kao celovito biće. Rad na integraciji psihe i onoga što mislimo i znamo – sa onim što osećamo u telu i što smo naučili da prepoznamo i imenujemo, predstavlja put ka svrhovitom življenju, bez straha i oklopa.

Pravci koje koristim:

 • Telesna psihoterapija
 • Feminističko savetovanje
 • Psihoseksualna terapija
 • Integrativan pristup

Uzrasti sa kojima radim:

 • Adolescenti
 • Odrasli
 • Stariji

Jezici koje koristim: srpski, engleski

Profesija: psiholog

Zanimanje: psihoterapeut

Status: sertifikovani psihoterapeut

Grad: Beograd, Stari grad

Licenca: Edukacija iz telesne psihoterapije u školi “Tepsinteza”, Udruženje telesnih psihoterapeuta Srbije, EABP. Edukacije Pink Therapy, London.

Kontakt:  mob 064/23-888-55, e-mail: elenakuzmanovic [at] gmail.com

Vrste usluga:

 • Individualna psihoterapija
 • Grupna psihoterapija
 • Psihološko savetovanje
 • Bračna i psihoterapija parova
 • On-line savetovanje
 • Telefonsko savetovanje
 • Radionice
 • Savetovanje u vezi sa učenjem
 • Konsultacije
 • Individualno savetovanje
 • Savetodavni rad sa decom i adolescentima
 • Porodično savetovanje

Moj pristup u radu:
U svom radu zajedno sa klijentom tragam za individualnim načinima kako da osoba ponovo dođe u kontakt sa sobom, da nauči veštine koje će joj pomoći da uspešno izlazi na kraj sa uznemiravajućim sadržajima, da uspostavlja kvalitetnije međuljudske odnose i da živi život u skladu sa svojim potrebama i ciljevima. Depresija, anksiozni poremećaji, psihosomatska oboljenja, bolesti zavisnosti i razne životne disfunkcije predstavljaju signal organizma da je vreme da reagujemo. Naše biće teži ka ponovnom uspostavljanju slobodnog toka životne sile kroz organizam, ka otvorenoj razmeni emocija bez straha, kao i ka angažovanju svih resursa za kvalitetno življenje.

Jedan od pokazatelja blokirane životne sile su i seksualne teškoće koje značajno utiču na kvalitet života i naše partnerske odnose. U svom radu koristim više različitih pristupa radu sa seksualnošću, uključujući i telesnu psihoterapiju i psihoseksualni pristup.
Posebna oblast je i rad sa seksualnim različitostima koji podrazumeva rad sa ljudima lezbejske, gej, biseksualne, queer i aseksualne orijentacije, kao i transrodnim osobama. Partnerski odnosi, coming out, roditeljstvo, seksualnost, nasilje i druge teme mogu biti deo savetovanja ili psihoterapijskog procesa. Moj rad sa seksualnim različitostima karakteriše otvorenost, prihvatanje, razumevanje, edukovanost i poštovanje.

Rad sa telom (direktni i/ili indirektni) predstavlja važan deo mog pristupa radu sa ljudima, jer klijenta posmatram kao celovito biće. Rad na integraciji psihe i onoga što mislimo i znamo – sa onim što osećamo u telu i što smo naučili da prepoznamo i imenujemo, predstavlja put ka svrhovitom življenju, bez straha i oklopa.

Pravci koje koristim:

 • Telesna psihoterapija
 • Feminističko savetovanje
 • Psihoseksualna terapija
 • Integrativan pristup

Uzrasti sa kojima radim:

 • Adolescenti
 • Odrasli
 • Stariji

Jezici koje koristim: srpski, engleski