Gde je telo u psihologiji?

Danas se dosta nastoji na isticanju individualnosti i individualizma u psihologiji. Nastoji se toliko da se često u okviru idiografskog pristupa individualizam zloupotrbljava, što iz neznanja, što iz otpora prema mnogim temama koje potiču i iz našeg kulturalno-moralnog nasleđa. Ovo se često dešava i zbog toga što se na čoveka ne gleda celovito, pre svega […]

telo u psihoterapiji

Kontakt

Kontakt

Postoje dve vrste kontakta. Jedna je kontakt sa sobom, druga kontakt sa drugima. I jedan i drugi kontakt su podjednako važni. Postoje osobe koje su često samo u kontaktu sa sobom, postoje one koje uglavnom su u kontaktu sa drugima. Kod nekih osoba se kontakt sa sobom i drugima smenjuju. Najbolje je postići da istovremeno […]


Psihoterapijski rad sa telom

Komunikacija predstavlja osnovu terapijske razmene između klijenta i psihoterapeuta. Međutim, komunikacija se može ostvarivati na više nivoa, kao što se i informacije mogu primiti na više nivoa. Vi čujete, ali i vidite, ali i osećate. Čitav niz neverbalnih oblika komunikacije nastaje u interakciji dve osobe.

psihoterapijski_rad_sa_telom

telesni_psihoterapeuti

Primena telesne psihoterapije u tretmanu psihosomatskih bolesnika

„Blokade energije dovode do psihosomatskih bolesti a formiraju se tokom detinjstva, pod uticajem odgovora sredine na bazične detinje potrebe. Dete nauči da sputava svoje spontano ispoljavanje emocija blokadom disanja, i mišićnim blokovima (stegne očne kapke umesto da plače, “zatvori“ grlo umesto da viče itd.).“