Članovi


 

ljiljana_klisic Prof. Dr.sci med Ljiljana Klisić sladjana_djordjevic Slađana Đorđević Biljana Jokić dr Biljana Jokić Ljiljana Jovanovic Ljiljana Jovanović
specijalista kliničke psihologije master psihologije psiholog diplomirani psiholog
 osnivač, počasni predsednik predsednik sekretar blagajnik
 Dr. Saša Bogdanović  Dr. med. Saša Bogdanović Ana Djordjevic  Ana Đorđević NikolaDjordjevic  Nikola Đorđević Elida Faganel Rudonjić Elida Faganel Rudonjić
 doktor medicine  diplomirani psiholog diplomirani psiholog  diplomirani psiholog
ElenaKuzmanovic  Elena Kuzmanović Maja Lekić  aleksandra-mp

Aleksandra Milunović Petrović
 Jelena Vojnovic 1 (2)
Jelena Vojnović
 diplomirani psiholog dipl. defektolog magistar psihologije  spec. kliničke psihologije
AnaRistovic  Ana Ristović Jelisaveta Rogosic Jelisaveta Rogosić Svetlana Vukojević Biljana Zubovic  Biljana Zubović
diplomirani psiholog diplomirani psiholog diplomirani psiholog  dipl. andragog
Andrijana Kovandžić Tamara Vidović Vesna Jotić Vanja Zikic Vanja Žikić
pod supervizijom pod supervizijom u edukaciji u edukaciji