Category Archives : Tekstovi

Spisak tekstova


Telesna i emocionalna svesnost

Ova dva pojma se odnose pre svega na svesnost. Svesnost nije isto što i svest. Svest je stanje i odnosi se na duži vremenski period, traje. Svesnost se više odnosi na trenutak, to je trenutna funkcija uma koja nam omogućava da se u svakom trenutku snalazimo u svetu oko sebe i pravilno reagujemo u raznim […]

Telesna i emocionalna svesnost

Rad sa traumama

Rad sa traumama

U radu sa trauamam jako je bitna podrška, razumevanje i saosećanje. Ljudi vole da shvate šta im se desilo i dolaze do uvida, pričaju o tome. Međutim uvid nije dovoljan da se njihovo stanje promeni. Podrška nije dovoljna da oni izađu iz uloge žrtve. Osnovni pristup u radu sa traumama je rad na resursima. Resursi […]


Prepuštanje emocijama

U telesno-psihoterapijskom radu radimo na biološki i psihološki dubljem nivou razumevanja, u odnosu na druge psihoterapijske modalitete. Radimo sa jezikom izraza lica i tela. Tek kada „osetimo“ klijenta u stanju smo da ga shvatimo. Тo znači saznaјemo koja je emocija izražena u njemu, primamo informaciju o tome šta se u njemu dešava, šta može da […]

Prepustanje emocijama

Nivoi rada u telesnoj psihoterapiji

Nivoi rada u telesnoj psihoterapiji

Telesna psihoterapija je naučno zasnovana posebna grana psihoterapije koja kombinuje sistemski rad sa telom i psihom kako bi se klijentu pomoglo u redukciji  psihološke i psihosomatske patnje i u rešavanju problema životnih kriza. Cilj je uspostavljanje integracije tela i psihe, što vodi psihološkom rastu i razvoju i potpomaganju unutrašnjih samoregulativnih procesa.  Cilj telesne psihoterapije jeste […]


Gde je telo u psihologiji?

Danas se dosta nastoji na isticanju individualnosti i individualizma u psihologiji. Nastoji se toliko da se često u okviru idiografskog pristupa individualizam zloupotrbljava, što iz neznanja, što iz otpora prema mnogim temama koje potiču i iz našeg kulturalno-moralnog nasleđa. Ovo se često dešava i zbog toga što se na čoveka ne gleda celovito, pre svega […]

telo u psihoterapiji

Kontakt

Kontakt

Postoje dve vrste kontakta. Jedna je kontakt sa sobom, druga kontakt sa drugima. I jedan i drugi kontakt su podjednako važni. Postoje osobe koje su često samo u kontaktu sa sobom, postoje one koje uglavnom su u kontaktu sa drugima. Kod nekih osoba se kontakt sa sobom i drugima smenjuju. Najbolje je postići da istovremeno […]


Psihoterapijski rad sa telom

Komunikacija predstavlja osnovu terapijske razmene između klijenta i psihoterapeuta. Međutim, komunikacija se može ostvarivati na više nivoa, kao što se i informacije mogu primiti na više nivoa. Vi čujete, ali i vidite, ali i osećate. Čitav niz neverbalnih oblika komunikacije nastaje u interakciji dve osobe.

psihoterapijski_rad_sa_telom